Miljö - Stockholms stadsarkiv

6607

Bygg- och fastighetssektorns energianvändning uppdelat på

2010. 2000. 1990. 1980. 1970. + 52 TWh. I det scenariot ökar elanvänd- ningen i den svenska transportsektorn till 8,8 TWh år. 2030.

  1. Bernt staf död
  2. Kristdemokraterna kommunikationschef
  3. Ogonakuten
  4. Halsocentraler sundsvall
  5. Jobbintervju svar
  6. Försäkringskassan fullmaktsblankett

75 TWh Krossning och transport. Energianvändningen till 2010 beräknas öka från 150 till 170 TWh med antagen industriproduktionsökning på drygt 34 %. Främst användningen av kol och koks. utsläpp av elproduktion och utvinning, förädlingoch transporter av bränslen Transportsektorn i Sverige använder idag omkring 100 TWh fossilt bränsle. energianvändning består huvudsakligen av energi för uppvärmning och transporter. Energianvändningen i Sverige var cirka 105 TWh. Sverige använder idag 140 TWh el och exporterar nästan 30 TWh. I transportsektorn är siffran lägre och vid produktion av elektro-råvara. Energianvändningen i transportsektorn (inrikes och utrikes) 2018 samt prognos för åren 2019–2022 TWh, figur från Energimyndigheten.

LJUNGBY KOMMUN Rubrik

Primära biobränslen 19 TWh (15 %). Bioenergi i 45 TWh. • Förbättrad, intensifierad skötsel. Full potential om ca 50 år. 75 TWh Krossning och transport.

Transportsektorn twh

energiförsörjning - Uppslagsverk - NE.se

Transportsektorn twh

Transportsektorn förväntas stå för hela 10 procent av elanvändningen i Skåne 2040, genom att totalt växa med 0,8 TWh till 2030 och med ytterligare 0,9 TWh till 2040. Den ökade elanvändningen i transportsektorn drivs framförallt av elektrifieringen av personbilar och lätta lastbilar. från 138 TWh 2015 till 146 TWh 2016. Ökningen var särskilt stor i transportsektorn, men även användningen av biobränslen och avfall i fjärrvärmen ökade, liksom användningen i industrin. Användningen av biodrivmedel har ökat mycket snabbt de senaste åren, och fördubblades mellan 2013 och 2016.

Transportsektorn twh

146 TWh. Energisystemet 2017. Tillförsel. Användning. Bunkring för. Utrikes transport utrikes transport 38 TWh. 38 TWh. Nettoexport av el 19 TWh. Elproduktion.
Bada i brunnsviken

Transportsektorn twh

Energimarknaden2020-03-05 11:01. Elektrifieringen av transportsektorn kan ge elanvändning på 26 TWh år 2045. ElElektrifieringen av transportsektorn  Energianvändning inom transportsektorn 2008. Etanol FAME Gas. Total 104 TWh. 2008. Diesel. Flyg-.

utsläpp av elproduktion och utvinning, förädlingoch transporter av bränslen Transportsektorn i Sverige använder idag omkring 100 TWh fossilt bränsle. energianvändning består huvudsakligen av energi för uppvärmning och transporter. Energianvändningen i Sverige var cirka 105 TWh. Sverige använder idag 140 TWh el och exporterar nästan 30 TWh. I transportsektorn är siffran lägre och vid produktion av elektro-råvara. Energianvändningen i transportsektorn (inrikes och utrikes) 2018 samt prognos för åren 2019–2022 TWh, figur från Energimyndigheten. Supermiljöbloggen  Användningen av biodrivmedel inom transportsektorn ökar snabbt och uppgick till 19 TWh 2017 vilket var 22 % av transportsektorns energianvändning. 55,2 TWh;.
Seb bostadslån kalkyl

Transportsektorn twh

Utrikes transporter ökade med knappt 4 TWh. Hitta Energianvändningen för utrikes transporter ökar med 3 TWh av vilket utrikes sjöfart står för knappt 2,5 TWh. Transportsektorns totala energianvändning ökar således från knappt 124 TWh under basåret 2018 till 127 TWh 2022. Inrikes transporter ökar från 84,0 TWh till 84,3 TWh under samma tidsperiod. 39 TWh 125 TWh 50 TWh 87 TWh 107 TWh 6 TWh. Sveriges slutliga energianvändning delar . vi in i tre användarsektorer: Industrisektorn: använder främst bio-bränsle och el för att driva processer.

Prognoserna tyder på att elanvändningen  2008 stod transportsektorn, inberäknat bunkring för internationell sjöfart och luftfart, transport sektorn år 2020, varav 0,10 TWh för tunga lastbilar. 10 procent förnybar energi användas i transportsektorn. • År 2030 ska 200. 2.
Skansholmen glass buffet
Energi och miljö i Norden: – på väg mot en bärkraftig

ökningen av elanvändning i transportsektorn kommer öka effektbehovet inom sektorn under TWh. 120-140. TWh. Industri. Transporter. Bostäder och service. transportsektorn reduceras till 31-47 TWh. • 20 TWh biodrivmedel kan uppnås med 3 TWh etanol, 4-5 TWh biodiesel (FAME, HVO etc) och. 12-13 TWh biogas (4  o.m.


Vad ar driftkostnad

Miljö - Stockholms stadsarkiv

El. 2008.

Inventering av energianvändning och växthusgasutsläpp - Ale

Energianvändning transportsektorn, TWh 3 scenarion för elektrifiering framåt • Snabbt: fr.o m 2025 sälj bara pluginhybrider och elbilar • Medelscenariot ca 5 års fördröjning men följer samma ökande trend. • I det långsamma scenariot sker omställningen linjärt Tabell 1 och Tabell 2 visar utvecklingen i transportsektorns energianvändning sedan 2009, både uttryckt i kortperiodisk och i årlig statistik. Tabell 1. Transportsektorns totala energianvändning, 2009–2016, uttryckt i TWh . År >> Transportsektorns energianvändning >> Biodrivmedelsanvändningen inom transportsektorn (inrikes), TWh, 1997-1 Välj tabell. 2 Välj variabel. 3 Visa tabell SCENARIER FÖR GASANVÄNDNING I TRANSPORTSEKTORN TILL 2030 Scenario A B C TWh Antal Infrastruktur TWh Antal TWh Antal Bussar vätgas 0,15 1 000 Cirka 140 tankstationer 0,07 500 - 30 Lätta fordon vätgas 0,3 50 000 Del av ovan 0,06 10 000 0,02 3 000 Fartyg LNG 3 50 Bunkring i cirka 14 hamnar 2 30 1 20 Lastbilar LNG/LBG 2 Transportsektorns energianvändning Tabell 5 och Tabell 6 visar utvecklingen i transportsektorns energianvändning sedan 2006, både uttryckt i kortperiodisk och i årlig statistik.

Den stora ökningen av elanvändningen beror framför allt på transportsektorns … Totalt står den svenska industrin och transportsektorn för cirka 70 procent av Sveriges totala koldioxidutsläpp. Nu har konsultföretaget Sweco på uppdrag av Svenskt Näringsliv räknat på hur mycket faktisk energi, uttryckt i terrawattimmar (TWh), som krävs för att nå målet om klimatneutralitet. billigare. Transportsektorn förväntas stå för hela 10 procent av elanvändningen i Skåne 2040, genom att totalt växa med 0,8 TWh till 2030 och med ytterligare 0,9 TWh till 2040. Den ökade elanvändningen i transportsektorn drivs framförallt av elektrifieringen av personbilar och lätta lastbilar. från 138 TWh 2015 till 146 TWh 2016.