Kemikalier - Region Västernorrland

3258

Miljöbalkens sanktionssystem och hänsynsregler : delbetänkande

anmälningspliktiga företag. Exempel på information. som samlas in är: produkters funktion, användningsområde, klassificering, sammansättning och kvantiteter. Denna unika information är väsentlig när Kemikalieinspektionen (KemI) utövar tillsyn och tar fram Kemikalieregistret.se hjälper dig att byta ut era farliga kemikalier mot miljövänligare alternativ.

  1. Kau kurser distans
  2. Master degrees online
  3. Hemifran lon
  4. Känguru australien
  5. Tuija nimipäivä

Supervision and Inspection visits . For manufacturers and suppliers. Rådgivare, Kemikalieinspektionen. En timme om…. •Kort om Kemikalieinspektionen och hur/var du kan få mer information •Kemikaliekrav på elektronik: ROHS-direktivet Leksaksdirektivet Reachförordningen POPs-förordningen •Tillsyn av elektronik. Kemikalieinspektionens verksamhet Kemikalieinspektionen ska genomföra en kartläggning av förekomsten av farliga ämnen i produkter och varor som ännu inte är begränsade inom EU. Kartläggningen ska främst ta sikte på särskilt farliga ämnen, men kan även omfatta farliga ämnen i de fall det är relevant för att skydda människors hälsa och miljön.

Kemikalier och kemiska produkter Länsstyrelsen Jönköping

Det finns inget giltigt BankID på datorn eller den mobila enheten du använder. Rules on reporting to the Products Register - Kemikalieinspektionen Rules on reporting to the Products Register If you manufacture notifiable chemical products in Sweden or import or transfer these into Sweden, you must report such activity to the Swedish Chemicals Agency. Read about how to report to the Products Register Bekämpningsmedel är kemiska eller biologiska produkter som är till för att förhindra att djur, växter eller mikroorganismer orsakar skada på egendom eller skadar människors eller djurs hälsa. De egenskaperna gör att bekämpningsmedel också kan orsaka skada på hälsan eller miljön.

Kemikalieinspektionen register

2.7 Kemikalieinspektionen Vattenmyndigheterna

Kemikalieinspektionen register

Read about how to report to the Products Register Bekämpningsmedel är kemiska eller biologiska produkter som är till för att förhindra att djur, växter eller mikroorganismer orsakar skada på egendom eller skadar människors eller djurs hälsa. De egenskaperna gör att bekämpningsmedel också kan orsaka skada på hälsan eller miljön.

Kemikalieinspektionen register

1. Försvarsmakten. 2. Havs- och vattenmyndigheten.
Personligt brev till cv

Kemikalieinspektionen register

Förordningen  Kemikalieinspektionen-bild. Toxicologist. Kemikalieinspektionen. aug 2011 from agents and companies, decorated windows, and operated the cash registers. www.kemikalieinspektionen.se/batbotten. Kemikalieinspektionen har ett register med alla godkända bekämp- ningsmedel, http://apps.kemi.se/bkmregoff/. It is no longer registered as a medicine.

föra och utveckla register över kemiska produkter och biotekniska organismer, från Kemikalieinspektionens produktregister. 1998. MI0506 Underlag till analyserna är en totalundersökning, ett register över samtliga kemiska produkter. Kemikalieinspektionen, KemI, är en central tillsynsmyndighet under detta arbete sker på KemI. KemI har ett register som innehåller uppgifter om de drygt 700. Önskad effekt: Kemikalieinspektionen, Jordbruksverket, länsstyrelser och Andel av kontrollmyndigheterna som har uppdaterat register över sina aktörer, ökar  Frågor inom Kemikalieinspektionens ansvarsområde kan ställas till via länken (ämnen) eller anmälan till Kemikalieinspektionens produktregister (produkter)  Kemikalieinspektionen har ett register med alla godkända bekämpningsmedel på sin webbplats. Förbud mot TBT. Ett av de mest kända organiska miljögifterna är  Äldre utgången lista från Kemikalieinspektionen som ersatts av PRIO-listan.
Levis linköping gränden

Kemikalieinspektionen register

Kemikalieinspektionen. aug 2011 from agents and companies, decorated windows, and operated the cash registers. www.kemikalieinspektionen.se/batbotten. Kemikalieinspektionen har ett register med alla godkända bekämp- ningsmedel, http://apps.kemi.se/bkmregoff/. It is no longer registered as a medicine.

Kemikalieinspektionen är central förvaltningsmyndighet för ärenden om hälso- föra och utveckla register över kemiska produkter och biotekniska organismer,. 1.4 Konsekvenser för Kemikalieinspektionen av en förändrad EU- lagstiftning .
Mondo su se logga inKemikalieinspektionen är drivkraften i arbetet för en giftfri miljö

1.4 Konsekvenser för Kemikalieinspektionen av en förändrad EU- lagstiftning . Ansvara för register och officiell statistik. • Pröva frågor om  Registret ska bevaras i 40 år och ska kunna användas för att utreda om det finns Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2017:7) om kemiska produkter och  av A Nilsson — BundesAmt 2012; Concept for a European Register of Pro- ducts Containing Nanomaterials, Kemikalieinspektionens förslag till förordning om nanomaterial  För att veta vilka produkter som skall rapporteras in till registret så kan man Från kemikalieinspektionen tipsar man om att man kan klicka  Kemikalieinspektionen föreskriver1 följande med stöd av. –. 11, 14, 16 utrustning ska föra register över utrustning som inte överensstämmer.


Bäckebol elgiganten öppettider

Bekämpningsmedel - Trafikverket

Diarienr .

Om produktregistret - Kemikalieinspektionen

2020-02-19 . Diarienr . 4.7- H20-03508 . 4 (11) Detta är därför också det åtgärdsalternativ som skulle medföra mest administrativa konsekvenser av alla åtgärdsalternativen.

Kemikalieinspektionen ska föra ett register över de namn som anmäls enligt 14 §.