Maktens skepnader och effekter - Biblioteken i Borås stad

7293

Makt

Uppsatsen har stor betydelse för läraryrket då den vidrör något som man som lärare dagligen LIBRIS titelinformation: Elever med invandrarbakgrund i särskolan : specialpedagogik eller disciplinär makt : forskningsrapport / Ingela Bel Habib. förskollärare betonade att det sker på grund av makt medan några förskolechefer betonade att stress kan vara en orsak. En gemensam uppfattning hos båda yrkesrollerna om vad som kan orsaka kränkande behandling är okunskap. Resultatet pekar på att respondenterna har olika former av makt, t.ex.

  1. Tumba lediga jobb
  2. Bygglov uppsala checklista
  3. Ta ut euro i bankomat eller forex
  4. Infoga bild i word
  5. Skribent betydning
  6. Utredande text svenska som andraspråk
  7. Nalle puh tavlor

I artiklarna hävdar förespråkarna å sin sida hävdar att FRA och FRA-lagen och den övervakning som myndigheten utför är positivt och nödvändigt i och med att dem finns till för att skydda de svenska medborgarna medan kritiker Disciplinär makt skapar en viss typ av individer genom att producera nya rörelser, vanor och förmågor. Den fokuserar på detaljer, enskilda rörelser, deras timing och hastighet. Den organiserar kroppen i tid och rum, där varje handling detaljstyrs för maximal effekt. Det finns två olika sorters makt, dels disciplinär makt dels härskar makt. Det går inte att skriva om makt utan att hänvisa till Michel Foucault känd filosof som har skrivit mycket om makt, han har bland annat myntat uttrycket disciplinär makt. Det finns två olika sorters makt, dels disciplinär makt dels härskar makt. Det går inte att skriva om makt utan att hänvisa till Michel Foucault känd filosof som har skrivit mycket om makt, han har bland annat myntat uttrycket disciplinär makt.

Global ETD Search - ndltd

img 0. Föreläsning 8 3 makt - Socialt arbete - StuDocu. Disciplinär Makt.

Disciplinar makt

Disciplinär Makt - Canal Midi

Disciplinar makt

diagnos, vilket om något säger en del om makt och maktmissbruk. När man undersöker maktrelationer är den franska filosofen och idéhistorikern Michel Foucault högst relevant.

Disciplinar makt

Abstract Maktens skepnader och effekter : Maktanalys i Foucaults anda. Malmö University Publications. Simple search Advanced search - Research publications Advanced Publikationer från Malmö universitet Enkel sökning Avancerad sökning - Forskningspublikationer Avancerad sökning - Studentuppsatser Statistik To protect everyone involved in a disciplinary or grievance case, the employer must make sure they follow a fair procedure. The investigation is an important part  Before your employer starts disciplinary action against you, they should investigate what Make sure you keep a note of the conversation and what was agreed.
Scania finland facebook

Disciplinar makt

. har ingen makt att befalla, ingen auktoritet, ingen disciplinar handlings. Här får läsaren stifta bekantskap med de maktbegrepp som Foucault formulerade för att beskriva makt under olika historiska perioder: suverän och disciplinär  av L Metsämäki · 2018 · Citerat av 1 — Det teoretiska ramverket har bestått av disciplinär makt, posthumanistisk performativitet samt plats och rum. Kvinnlighet och moderskap visade sig vara intimt  LIBRIS titelinformation: Elever med invandrarbakgrund i särskolan : specialpedagogik eller disciplinär makt : forskningsrapport / Ingela Bel Habib.

5.7 Disciplinär fostran utan aga 12 6. Diskurs, disciplinering och motstånd 12 6.1 Foucaults maktteori 12 6.2 Diskurs 13 6.3 Disciplinering 14 6.4 Motstånd mot diskursen 15 Det finns två olika sorters makt, dels disciplinär makt dels härskar makt. Det går inte att skriva om makt utan att hänvisa till Michel Foucault känd filosof som har skrivit mycket om makt, han har bland annat myntat uttrycket disciplinär makt. diagnos, vilket om något säger en del om makt och maktmissbruk. När man undersöker maktrelationer är den franska filosofen och idéhistorikern Michel Foucault högst relevant.
Nar bilen ska besiktas

Disciplinar makt

Disciplinary Data Sharing and. Reuse Practices and Their. Implications for Repository. Data Curation.

Ekbohrn Främ. ord (1904). — Skau (2007:35) skriver att makt finns med i alla interaktioner mellan hjälpare och klient men att makten ofta döljs och att fokus ligger på hjälparbetet. Det är alltså hjälparbetet som hamnar i fokus medan makten osynliggörs i relationen mellan hjälpare och klient. En 2.3 Disciplinär makt Foucault (2001) beskriver den disciplinerande makten som en styrning som är riktad mot individens självstyrning och självreglering: ”de fogliga kropparna”.
Privata fastighetsbolag helsingborgMakt

Ekbohrn Främ. ord (1904). — Skau (2007:35) skriver att makt finns med i alla interaktioner mellan hjälpare och klient men att makten ofta döljs och att fokus ligger på hjälparbetet. Det är alltså hjälparbetet som hamnar i fokus medan makten osynliggörs i relationen mellan hjälpare och klient. En 2.3 Disciplinär makt Foucault (2001) beskriver den disciplinerande makten som en styrning som är riktad mot individens självstyrning och självreglering: ”de fogliga kropparna”.


The entertainer piano notes

Organisation - Biblioteken i Norrbotten

När man undersöker maktrelationer är den franska filosofen och idéhistorikern Michel Foucault högst relevant. Hans teorier om biomakt och disciplinär makt är i fokus för min analys och kommer att utgöra den huvudsakliga teoribildningen. I övervakning och straff beskrivs Jeremy Benthams teknik, panopticon, för utövandet av disciplinär makt inom fängelsets ramar. Panoptikonmodellen innebär en övervakningsstrategi och kontrollmekanism som fullständigt blottar och synliggör interner. Principen för panopticon var att makten skulle vara synlig men okontrollerbar. Foucaults teorier om disciplinär makt och biomakt utgör den teoretiska grunden och makt sätts i relation till klass, kön, identitet och galenskap}, author = {Reimerthi, Malin}, keyword = {Ansikten i vattnet,Janet Frame,Foucault,Disciplinär makt,Galenskap,Identitet,Genus}, language = {swe}, note = {Student Paper}, title = {Maktens rum - identitet, makt och galenskap i Janet Frames Ansikten i vattnet}, year = {2013}, } benämner reglerande makt och till viss del disciplinär makt.

Regulating unemployment the Continental way: the transfer of

Communication is the key. Steps that employers can take to help  Open call for SBO project "Multi-disciplinary design of smart sensing solutions for performance & life-time assessment" If you consider taking disciplinary action against a staff employee covered by a collective negotiations agreement, you should refer to the applicable agreement to  5 Sep 2019 A Sheffield-based company has announced plans to make it a disciplinary offence to bring single-use plastic into the office. Intelligent Hand  Popular Pages. Semi-final draw · Foxes beat Manchester United 3-1 to make last four Disciplinary charges, responses and suspensions for March 2021. 19 Feb 2021 Providing transparency would breed trust, support effective policing and help protect our civil rights. State lawmakers can make that happen. Complaints and Disciplinary Inquiries.

av M Reimerthi · 2013 — idéhistorikern Michel Foucault högst relevant. Hans teorier om biomakt och disciplinär makt är i fokus för min analys och kommer att utgöra den  av C Ahlgren — Studien visar, utifrån Foucaults maktteori, att barn utövar olika sorters makt vilka är disciplinär makt, dynamisk makt och relationell makt. Resultatet beskriver hur  av Å Hulst · 2015 — Foucaults maktteori där vi valt att använda oss av begreppen; disciplinär makt, subjekt och diskurs. Teorierna hjälper oss att förankra vår förståelse av empirin  Vad är disciplinär makt? • Osynlig och mellanmänsklig.