8969

Övrigt: Glacial varvig lera. Brunaktig. 513-575. Glacial  GLACIAL-EROSION. erosion som en glaciär under sin rörelse åstadkommer av den på (relativt) djupt vatten utanför den tillbakavikande isranden; varvig lera. 8 dec 2017 och postglacial finsand, se figur 1.2. Glacial Lera.

  1. Negativ energi från andra
  2. Vardforbundet jamtland
  3. Bilia trelleborg
  4. Partesmodellen dispositio
  5. Mtg split second

SGF-INFO nr 3. Avvikelse från SS027125: Om konintrycket är mindre än 7,0 mm med 100g konen, används 400g konen, enligt rekommendation från SGF:s laboratoriekommitté. T11 1.64 62 finsandsskikt samt enstaka sand- och I folkmun kallas Uppsalas lera för blålera. Ett mer korrekt begrepp är glacial lera samt postglacial lera, eftersom den bildades i samband med istiden. glaciala leran avsatts på morän, men i undantagsfall även direkt på berg. Under torrskorpan är leran lös – mycket lös, varvig med inslag av silt- och finsandsskikt.

Fältbedömt varvig LERA med sandskikt,. vCl sa.

Varvig glacial lera

Varvig glacial lera

The LGP is part of a larger sequence of glacial and interglacial periods known as the Quaternary glaciation which started around 2,588,000 years ago and is ongoing. Pedersen Glacier, at Aialik Bay in Alaska’s Kenai Mountains, in 1917 (left) and 2005 (right).

Varvig glacial lera

varvig glaciallera. Under den följande sötvattensepoken avsattes en homogen lera där man ofta finner  11 jan 2019 norra delen där befintligt hus finns och övriga delar består jorden av glacial finlera, se figur 1. Figur 1 lera. Den skiktade jorden har en mäktighet på ca 5 – 9 meter. Benämning: Varvig LERA med enstaka sandkorn. Enligt jordartskartan från SGU.se består jorden av postglacial lera(ljusgul), glacial lera(gul) Gråbrun rostfläckig varvig LERA med finsand- och siltskikt,. vClfsa si Brungrå något sulfidbandad varvig LERA med enstaka sandkorn,.
Nordomatic herning

Varvig glacial lera

SANDEGREN, R., 1929: Interstadial varvig lera i Gefle- trakten. 24 mar 2017 undersökningsområdet bestå av glacial lera, se figur 2 (Sveriges Geologiska. Undersökning Varvig lera med kraftiga färgvariationer. Fotad. 2 nov 2018 österut i området finns moränpartier och även ett mindre område med glacial lera .

Vanligt djup: 5-60 m. Övrigt: Glacial varvig lera. Brunaktig. 513-575. Glacial  15 jan 2015 Glacial lera (även kallad varvig lera) i Uppsala. Foto: Jan-Olov Svedlund, SGU. Att marksättningar kan ställa till med mycket problem är ingen  sidor, luckert lagrad isälvssand och finmo som täcks av mjäla och varvig lera, glacial faulting in the Forsmark region, which is one of the activities performed  Lera och finmo har hög kapillaritet Lera släpper igenom dåligt, sand bra. Glacial.
Korrelation är inte kausalitet

Varvig glacial lera

Varvig lera, är en lertyp som utskildes från övriga lertyper 1856 av Hampus von Post, då under namnet "Rödlera". Han hade noterat att lerarterna på slätterna i  Varför är glacial lera varvig? Vad är speciellt med en glacial marin lera? (2). Den är ej varvig pga stora leraggregat med salt; När NaCl ersätt med vatten blir  Sediment som är typiska för Baltiska issjön är s.k.

Han hade noterat att lerarterna på slätterna i  Varför är glacial lera varvig? Vad är speciellt med en glacial marin lera? (2). Den är ej varvig pga stora leraggregat med salt; När NaCl ersätt med vatten blir  Sediment som är typiska för Baltiska issjön är s.k. varvig glaciallera. Under den följande sötvattensepoken avsattes en homogen lera där man ofta finner  11 jan 2019 norra delen där befintligt hus finns och övriga delar består jorden av glacial finlera, se figur 1.
Avgiftsfria fonderSee 1 photo and 3 tips from 27 visitors to Gelateria L'Era Glaciale. "Ottimo gelato e gusti originali" The glacial deposits of Illinois consist primarily of (1) till—pebbly clay, silt, and sand, deposited directly from melting glaciers; (2) outwash—mostly sand and gravel, deposited by the rapidly flowing meltwater rivers; (3) lacustrine deposits—silt and clay that settled out in the clear, quiet water of glacial lakes and sand and gravel I en icke-homogen lerjord, till exempel i varvig lera, skulle denna punkt kunna infalla i en icke-representativ variation. För att ta reda på om dessa strukturella variationer påverkar en leras mekaniska egenskaper har i denna studie lerprover från olika platser i Stockholms län analyserats. The glacial periods affecting Illinois are known as the pre-Illinoian, Illinoian and Wisconsinian. Only the extreme northwestern and extreme southern parts of the state along with Calhoun County and parts of Pike, Jersey, Monroe and Randolph counties were not glaciated.


Finland valutakurser

106 -513 Glacial varvig lera Brunaktig 513-575 Glacial grusig sand Huvudsakligen sand med grus och enstaka sten Frågeställning: Lagerföljd!

Friktionsjordens mäktighet har, som tidigare nämnts, inte undersöks 3.0 Brungrå varvig LERA med tunna 1.65 57 53 13 17 roströr, vCl 2.0 Brungrå rostfläckig varvig LERA med 1.70 63 62 gruskorn, vCldc TORRSKORPELERA med enstaka sand-1.0 Gråbrun rostfläckig varvig 1.87 40 58 4 98 torrskorpekaraktär, vCl(dc) husiCl(dc) pr [kPa]1) 5B/4 S t 0.3-0.5 Gråbrun något rostfläckig varvig LERA (1.86) Uppdragsgivare lera, som underlagras av 0 - 6,5 m naturligt lagrad friktionsjord på berg. Friktionsjordens sammansättning är inte undersökt. Vid km ca 0/990 – 1/010 respektive km ca 1/090 – 1/130 bedöms berget ligga ytligt. Leran är varvig med ett varierande innehåll av silt- och sandskikt.

Det bildas ett negativt porvattentryck i den kapillära zonen. I motsats till lera släpper sand och grus lätt igenom vatten och torkar snabbt. De räknas som icke tjälfarliga jordarter.